bygatan

Bygatan på Engarn är ingen vanlig gammal grusväg. Det är innerskärgårdens kanske äldsta bevarade bygata.

”Genom byn löper fortfarande den gamla bygatan. Det är av största vikt för miljön att denna lämnas intakt och att den inte breddas eller asfalteras.”

Ur ”Resarö, kulturhistoriska miljöer”, Stockholms läns museum, Länsmuseibyrån, Rapport 1992:5.

 

copyright©engarns byförening 2008