kontakta Föreningen Engarn

Vi i styrelsen är:

Kalle Leth
Engarns byväg 1
185 51 Vaxholm
0706 72 35 41
karlerik.leth@telia.com

Linnea Johansson
Engarns byväg 5
185 51 Vaxholm
070-559 97 67
jolinnea85@gmail.com

Leif Ljungberg, kassör
Engarns byväg 3
185 51 Vaxholm
0731 53 58 57
leif.ljungberg@telia.com

 

copyrightengarns byförening 2008