kontakta Föreningen Engarn

Vi i styrelsen är:

Kalle Leth
Engarns byväg 1
185 51 Vaxholm
08-541 37 130
karlerik.leth@telia.com

Ragnar Gemsjö
Engarns byväg 5
185 51 Vaxholm
08-541 37 984
ragnar.gemsjo@telia.com

Leif Ljungberg, kassör
Engarns byväg 3
185 51 Vaxholm
08-541 37 558
leif.ljungberg@telia.com

 

copyright©engarns byförening 2008