Välkommen

Föreningens syfte är enligt stadgarna:


Föreningen Engarn skall, med särskild hänsyn till den kulturhistoriskt värdefulla miljön, vårda och förvalta fastigheterna på Engarn, Resarö, för att tillhandahålla föreningens medlemmar bostäder till självkostnadspris. Föreningen skall dessutom främja utveckling av alternativt boende genom att sprida kännedom om föreningens erfarenheter av kollektivt och alternativt boende.

 

Vindflöjeln har vikingatida rötter och var från början avsedd att sitta på vikingaskeppens master för att visa vindriktningen.


Den har sedan lämnat den maritima miljön och sedan medeltiden pryder den ofta våra kyrktorn och herremanshus i olika utformningar och skepnader. Vilddjurskäftar som motiv har sedan 1600-talet varit ett omtyckt motiv, eventuellt för att hålla mörksens makter borta. Initialerna HRM bör vara den ursprunglige ägarens och årtalet 1697 verkar vara helt autentiskt.Källa: Intendent Johan Åkerlund, Nordiska museet.

copyrightengarns byförening 2008