Föreningens hus

Engarns byväg 5


Huset var ursprungligen mangårdsbyggnad till gården Engarn 1:2. Det fanns vid Laga skiftet 1865 och gården kallades då litt. A.

När vi på 1970-talet bröt upp golvet i ett av rummen för att isolera det, hittade vi ytterligare ett golv med bredare plankor, som var mycket slitna särskilt innanför dörren till hallen. På pappen som låg mellan de två golvlagren hade en snickare skrivit årtal och namn. Jag vill minnas att det stod 1864 och ett sonnamn. Pappbiten är sparad och ligger sannolikt i säcken för diverse fynd på vinden.

Gården köptes 1933 av möbelhandlaren C A Ljunggren, far till Gift-er-aldrig-bröderna. Sonen Sven Ljunggren arrenderade ut marken till familjen Carlsson. Familjen Ljunggren bodde på Björkhaga, Engarn 1:4, som de köpte redan 1918. På 1960-talet köpte Österåkers kommun in gården och marken och fortsatte att arrendera ut marken och hyra ut huset till sommargäster.

Huset måste vara påbyggt under 1800-talet(?) eftersom det är timrat upp till fönsterbröstningen på övervåningen. Därefter stående plank likt huset Engarn 1:15 som byggdes 1880. Två hela lägenheter fanns i huset plus två vindsrum.

1969 fick Ulf och Gunilla Lauthers hyra huset av kommunen. En omfattande renovering påbörjades tillsammans med andra boende och vänner.

Nytt tak, badrum och kök på varje plan, nya fönster, ny eldragning, ut- och invändig ommålning, isolering med Isoschaum ett skum som sprutades in i väggar och bjälklag, samt indragning av vatten från en 109 m djup brunn som vi lät borra.

Två snickare från Vaxholm hjälpte oss att bygga om: Åke Gustafsson och Lennart Karlsson.

Åke var anställd på Anticimex AB och eftersom husen var angripna av husbock behövdes diverse saneringar. Åke och Lennart tog jobbet hos oss efter ordinarie arbetstid. Det första de gjorde var att lägga om taket. Därefter bytte de fönster, som vi beställt av Spetz glasmästeri. Om jag minns rätt gjordes snickerierna på försvarets verkstäder på Rindö och sedan glasades de hos Spette.

Engarns byväg 3, Röda Huset:
Byggår är inte fastslaget men vi arbetar på att få fram det. Det är Engarns äldsta bostadshus, sannolikt från 1700-talet (Enl Gods och gårdar, band XI, 1938), men vissa delar är yngre. Ca 140 m2 totalt, tidigare fördelat på två lägenheter en på varje plan.

Före oss bodde sommargäster i huset. 1970 fick vi (kollektivet) hyra undervåningen av kommunen. Föreningen Engarn köpte huset av kommunen 1978.

Dessförinnan bodde Jenny Karlsson här tills hon dog 1959. Jenny med make Johan ägde Engarn 1:3 (Stora Gula Huset och Röda Huset med ägor).

Så här byggde vi om 1978:
Det var två lägenheter i huset med dörr till övervåningen ett trappsteg upp i trappan i hallen innanför entrén. Vi har inrett kök där nedervåningens kök låg med den stora vedeldade ugnen. Skafferiet under trappan har blivit dusch och wc och ett litet garderobsutrymme på övervåningen har blivit toalett.

Ett förbyggt fönster har öppnats på övervåningen mot Engarn 1:13.

Vi har satt in nya kakelugnar där sådana tidigare stått. (När Österåkers kommun ägde huset rev de ut kakelugnarna och slängde ut dem genom fönstren. Vi såg på hur det ena kaklet efter det andra gick sönder i fallet. De satte in Varmvindar i stället.)

Utvändigt har en träpanel, sannolikt från 1924, rivits ner och reveteringen innanför den ersatts av 5 cm isolering, asfaboard och ny panel. Vi ersatte de gamla fönstren med liknande två + ettglasfönster. Tyvärr med kraftigare virke i karmar och bågar och därmed mindre glasytor.

I oktober/november 2008 bytte vi träpanelen från 1978 på östra gaveln.

Sannolikt har huset ursprungligen varit lägre. Efter 11 skift tycks timret vara återanvänt med för det här huset omotiverade ursågningar. Huset har varit reveterat och hade då gråvit puts med ljust blågröna knutbrädor och veranda. Reveteringen var fäst med ca 300.000 inslagna kilar i timret.

 

copyrightengarns byförening 2008