Naturen

 

Jätteträden på Engarn står på rad utmed åkern...

Vid åkerkanten finns 19 stora träd varav 11 är ekar, som faller under begreppet jätteträd, dvs. de har en omkrets på mer än 3,14 m ca 1,30 m över mark. Det största är över 5 m och flera över 4 m.

copyright©engarns byförening 2008