Åke Axelsson
inredningsarkitekt, möbelformgivare, fabrikör

 

hemsida:

www.akeaxelsson.com

copyright©engarns byförening 2008