syfte

Föreningens ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen inför kommun, stat, myndigheter och andra organisationer/företag vars verksamhet påverkar miljön, boendet, trafik mm på Engarn och på Resarö som helhet samt att med egna medel främja lokal boendemiljö.(Ur föreningens stadgar)

 

copyrightengarns byförening 2008